ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapisy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-25 11:55:52 przez Damian Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w iławskich szkołach podstawowych rozpocznie się:
 
02 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 30 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00.
 
Odpowiednie formularze dostępne będą na stronie internetowej:
 
 
Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail
oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.
 
W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:
  • wypełniony w wersji elektronicznej,
  • wydrukowany,
  • podpisany przez obojga (w miarę możliwości) rodziców/opiekunów prawnych,
  • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru.
Takie zgłoszenia oraz wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym.
 
- Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć
w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w szkole pierwszego wyboru.
- W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, szkoła stworzy możliwość dopełnienia formalności
w siedzibie placówki.
- Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.
 
- Zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać zgodnie z Uchwałą nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – załącznik nr 1 (https://bip.sp4.umilawa.pl/system/pobierz.php?id=77)
- Wnioski rodziców dzieci mieszkających poza obwodem szkoły będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w miarę dostępności wolnych miejsc w szkole. W powyższych postępowaniach są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – załącznik nr 2 (https://bip.sp4.umilawa.pl/system/pobierz.php?id=78)
 
Szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń, wniosków i postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej iławskiej szkole podstawowej. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w szkole lub na jej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pierwszego wyboru.
 
W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy
 
HARMONOGRAM
 
 
Harmonogram czynności składania zgłoszeń oraz wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych,
dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:
 
1. Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży, zamieszkałych w obwodzie szkoły:
02.04.2024 r. godz. 9:00 – 30.04.2024 r. godz. 15:00.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
02.04.2024 r. godz. 9:00 – 30.04.2024 r. godz.15:00.
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 06.05.2024 r. – 08.05.2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 10.05.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.05.2024 r.
 
Harmonogram czynności składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym (w sytuacji posiadania wolnych miejsc w placówkach) w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:
 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym:
03.06.2024 r. – 07.06.2024 r.
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 12.06.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 14.06.2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r.
« powrót do poprzedniej strony