ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-25 11:38:11 przez Damian Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog i psycholog szkolny oraz pracownicy administracji. Szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat Szkoły.
 
Sprawy można załatwiać:
 • Osobiście w siedzibie szkoły przy ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława
 • Telefonicznie pod nr tel. 89 649 41 98
 • Elektronicznie za pomocą e-mail:
 • poprzez e – doręczenia
e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
 
 • poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
/SP4Ilawa/SkrytkaESP
 
Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą złożą Państwo wniosek w sprawach będących w kompetencjach Szkoły.
 
Sprawy prowadzone przez Szkołę:
 • Wszystkie sprawy związane z nauką i opieką nad uczniami, m. in. zapisy do szkoły, ewidencja uczniów, arkusze ocen i dzienniki szkolne;
 • Sprawy administracyjne, m. in. zwolnienia z w-f, wydawanie zaświadczeń, legitymacji, duplikatów,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych: odroczenie od obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.
 • Czynności kadrowe dotyczące pracowników szkoły.
 • Sprawozdawczość w postaci raportów, sprawozdań.
 • Składnica akt zawierająca m.in. akta osobowe pracowników, arkusze ocen dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego, protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami, zarządzenia dyrektora szkoły, i inne dokumenty podlegające archiwizacji.
« powrót do poprzedniej strony